Hiện Đang Truy Cập

We have 213 guests and no members online

029350439
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
8668
23552
86666
32220
29350439
09:17 _ 02-12-2021

World Time

 USA C.A Los Angeles

USA - TX - Houston 

Canada Toronto

 Germany Berlin

Việt Nam – Sài Gòn

Japan Tokyo

 

Australia - Sydney  

WeatherAholic

Sydney

Lời Động Viên ( Chuyện ngụ ngôn )

Ngày Tết một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu, lạnh lẽo. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong lạnh lẽo và sự tuyệt vọng.

Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Thì ra con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói ấy có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Người Sưu tầm
***

Encouragement   (story fabled)

On new year a flock of frog mountain biking and have two children drowned a pit deep, cold. All the frog left in herds which bu around craters to pull them up. But when you see the pit too deep, both herds adjoining told two frog that they just water died.

 

Two frog ignore comments there and try my best jump up from the pits. The frog gives told them that they should not charge, only in death.

 

After all, a frog underneath heard according to what both herds have said, it withdrew and fell dead in cold rolled and desperation.

 

Frog left to continue trying to jump. Again both herds egypian and shouting to recommend it be only. It as even more powerful leaps. Finally it jumps were ashore. Both herds surrounded and asked it: "he did not hear what I say or do?". The frog was serious. It commemorates both herds frog has mobilised it throughout the past period.

 

There is a power of life and death where mouth tongue ours. A word of encouragement for an athlete who is stalemate could field him up and help him overcome difficulties. But words can kill a person in despair. So, be careful with what we say out. Anybody can also say the destruction to Rob passes the spirit of those who are in circumstances of poverty. On behalf of those who spent precious time to motivate and inspire others.

The collectibles